Skip to main content

Determinants of Length of Stay in Surgical Ward after Coronary Bypass Surgery: Glycosylated Hemoglobin as a Predictor in All Patients, Diabetic or Non-Diabetic.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Poole, Lydia; Kidd, Tara; Leigh, Elizabeth; Ronaldson, Amy; Jahangiri, Marjan; Steptoe, Andrew
texts
eye 10
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3969589
PubMed Central
by Kassaian, Seyed Ebrahim; Goodarzynejad, Hamidreza; Boroumand, Mohammad Ali; Salarifar, Mojtaba; Masoudkabir, Farzad; Mohajeri-Tehrani, Mohammad Reza; Pourhoseini, Hamidreza; Sadeghian, Saeed; Ramezanpour, Narges; Alidoosti, Mohammad; Hakki, Elham; Saadat, Soheil; Nematipour, Ebrahim
texts
eye 42
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444922
PubMed Central
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4048520
PubMed Central
by SHEN, CHUNJIAN; GU, TIANXIANG; GU, LILI; XIU, ZHONGYI; ZHANG, ZHIWEI; SHI, ENYI; ZHANG, YUHAI; WANG, CHUN
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3820790
PubMed Central
by Kidd, Tara; Poole, Lydia; Leigh, Elizabeth; Ronaldson, Amy; Jahangiri, Marjan; Steptoe, Andrew
texts
eye 14
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4121675
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3981989
PubMed Central
by Najafi, Mahdi; Goodarzynejad, Hamidreza; Sheikhfathollahi, Mahmood; Adibi, Hossein
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3466845
PubMed Central
by Ercan, Abdulkadir; Karal, Ilker Hasan; Gurbuz, Orcun; Kumtepe, Gencehan; Onder, Tolga; Saba, Davit
texts
eye 39
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4075984
PubMed Central
by McGinn, Joseph T; Shariff, Masood A; Bhat, Tariq M; Azab, Basem; Molloy, William J; Quattrocchi, Elaena; Farid, Mina; Eichorn, Ann M; Dlugacz, Yosef D; Silverman, Robert A
texts
eye 22
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3178483
PubMed Central
by Zhao, Xiaoxiao; Zhou, Yujie; Song, Hui; Guan, Like; Zheng, Guanbin; Jin, Zhehu; Shi, Dongmei; Li, Yuzi; Guo, Yonghe; Shi, Guo-Ping; Cheng, Xian Wu
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3220255